Styning/beskæring

Så fik vor frue kirke i Notmark stynet deres træer